SERTİFİKALARIMIZ

 

 

GOTS (Global Organik Teksil Standartı )
Global Organik Tekstil Standardı (GOTS) ekolojik ve sosyal sorumluluklara bağlı bir şekilde gerçekleşmesi gereken tekstil üretimi için kapsamlı kuralları içeririr.
Hammadde hasadından başlayarak, imalat, ve dikim ve etiketleme aşamalarına kadar olan bütün imalat sürecini kapsar. Üretim gerçekleşirken imalatın çevreye zarar vermeden yerine getirilmesi  ve işçilerin çalışma koşullarınında standartlara uygun olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

Temel Özellikler:
GOTS organik liflerin kullanılması gerekir.
GOTS hem çevresel hem de sosyal kriterler içerir.
GOTS kriterleri tüm işleme aşamalarında uygulanabilir.

Kriterler
Standart lif malzemeleri, iplikler, kumaşlar ve kıyafetleri kapsar ve üretim, işleme, imalat, paketleme, etiketleme, ihraç, ithal ve dağıtım süreçlerinde hep doğal lif ürünlerinin kullanılmasını şart koşar. Standardın deri ürünlerle ilgili kriterleri yoktur.

Elyaf üretimi
Elyaf üretiminin temel kriterleri aşağıdaki gibidir:
GOTS organik etiketi taşıyan bir tekstil ürününün %95’inin organik elyaftan üretilmiş olması gerekir, GOTS organik ile yapılmış etiketi taşıyan bir ürünün ise %70’inin sertifikalı organik elyaftan imal edilmiş olması gerekmektedir.
İşleme ve üretimin temel kriterleri:
• Organik elyaf işlemesinin tüm süreçlerde konvansiyonel elyaflardan ayrılması ve net bir şekilde tanımlanması gerekmektedir.
• Tüm kimyasal girdiler (örneğin boyalar, yardımcı maddeler ve işlem kimyasalları) değerlendirilmeli ve toksiklik ve biyolojik olarak yok olma/ayrıştırılabilme bakımından standartlara uygunlukları garantilenmelidir.
• Toksik ağır metaller, formaldehit, arometik solventler, GMO’lar ve enzimleri gibi kritik girdiler yasaktır.
• Sentetik apre maddeleri yasaklanmıştır, örme ve dokuma yağlarının ağır metal içermemesi gerekmektedir.
• Ağartıcıların oksijen bazlı olması gerekmektedir. (klor yasaktır)
• Kanserojen amin bileşkeleri salınımına neden olan azo boya kullanımı yasaktır.
• Arometik solvent vefatalat ve PVC kullanan plastisol baskı metodları dışarıda bırakılmıştır.
• Aksesuar kısıtlamaları (örneğin PVC, nikel, kroma izin verilmez, plastik aplikasyon yasaktır.)
• Tüm operatörlerin atıkları ve çıktıları minimize edecek çevre politikalarının bulunması zorunludur.
• Islak işleme üniteleri kullanılan kimyasallar, enerji, su tüketimi ve atık su idaresi ile ilgili detaylı rapor vermek zorundadır. Islak işlemler sonucu ortaya çıkan tüm atık su fonksiyonel su arıtma tesisince değerlendirilmelidir.
• Paketleme malzemesi PVC içermemelidir.
• Teknik kalite parametreleri karşılanmalıdır.
• Hammeddeler, ara maddeler, son ürün ve aksesuarlar istenmeyen kalıntılar bakımından kriterlere uymalıdır.
Tüm işlemciler tarafından Uluslararası İş Gücü Organizasyonu’nun (ILO)sosyal kriterlerine uyulmalıdır.

Kalite Güvence Sistemi
GOTS sertifikasyon şemasına dahil olan bir firma genellikle standardın tüm kriterleri ile uyumlu çalışmalıdır. GOTS yerinde gözetim ve kalıntı testi metotları ile çalışır.
Toptan Tekstil Tedarik Zinciri Sertifikalandırması
• Elyaf üreticileri (çiftçiler) satış yapılacak ülke tarafından tanınmış uluslararası veya ulusal tarım standardına göre sertifikalandırılmış olmalıdır.
• Sertifika verenler uluslararası olarak ISO 65 ve/veya IFOAM akreditasyonundan geçmiş olmalıdır.
• Hasat sonrasından kumaş yapımına ve ihraç süreçlerine kadar tüm operatörler yerinde inceleme yıllık gözetim döngüsüne tabii tutulurlar ve geçerli bir GOTS operasyon sertifikası alarak üretim ve ticaret aşamalarını sertifikalandırırlar.
İşlemciler, üreticiler ve tüccarların sertifikalandırılmasında görev alan sertifika kuruluşllarının ISO 65’e uygun şekilde akredite olmaları ve GOTS standartlarına uygun GOTS akreditasyonu taşımaları gerekmektedir.
Kalıntı Testi
• Standartta belirtilen istenmeyen kalıntılarla ilgili katı değerler
• Lisanslı operatörlerin kontaminasyon risk değerlendirmesine göre kalıntı testinden geçmeleri gerekir.
ISO 17025 akreditasyonlu laboratuvarlarda incelenmek üzere denetmenler tarafından fazladan numune alınabilir.
Etiket Dereceleri
Sadece standarda uygun üretilmiş ve sertifikalandırılmış tekstil ürünleri GOTS etiketi taşıyabilir.
Standart iki etiket derecesi arasında bölüm yapmıştır:
Etiket derecesi 1: ‚organik‘ veya ‚organik -dönüşümde‘
≥ 95% sertifikalı organik elyaf, ≤ 5 % organik olmayan doğal yada sentetik elyaf
Etiket derecesi 2: ‚% X%oranında organik ile yapılmış veya %X oranında organik ile yapılmış – dönüşümde
≥ %70 sertifikalı organik elyaf, ≤ %30 organik olmayan elyaf ancak maksimum %10 sentetik elyaf (Çorap, tayt ve spor malzemelerinde bu oran %25)
Bu iki etiket arasındaki tek fark organik oranının minimum yüzdesindeki farktır.
http://www.global-standard.org/
http://www.ecolabelindex.com/

 

 

 

BDIH ( Doğal Kozmetik Standartları )
BDIH Merkezi Almanya Mannheim’da bulunan ve 400 den fazla üyesi bulunun bir birliktir. Üyelerini
- Kozmetik ve doğal kozmetik
- Gıda katkı maddeleri
- Diyet besinleri
- Serbest satılan ilaçlar
- Tıp ürünleri
Üreticisi / satıcıları oluşturmaktadır.
1996 sonbaharında kurulan “Doğal Kozmetik Çalışma Grubu” doğal kozmetiğin tanımı üzerinde çalışarak “Sertifikalı doğal kozmetik” kurallarını belirledi. Birlik, bu kurallara göre Almanya’daki doğal kozmetik ürünleri için sertifikasyona başladı. Almanya’da sadece BDIH Yönetmeliğinin sıkı kriterlerine uyan doğal kozmetik ürünleri “kontrol edilmiş doğal kozmetik” işaretini taşıyabilmektedir.
DOĞAL KOZMETİK İÇİN KISA BİR TANIM

Doğal kozmetik, doğadaki etken maddeler yardımıyla insan vücudunun bakımı ve güzelliğini amaçlar. Bu ancak cilde ve çevreye dost hammaddelerle sağlanabilir. Doğal kozmetik, doğal cilt fonksiyonlarımıza yardım eder ve canlandırır. Doğal kozmetik, yumuşak ve doğal bir bakım sağlar ve böylece her yaştaki cildin sağlıklı kalması için önemli bir katkı sağlar. Doğal kozmetik, vücut – ruh harmonizasyonunu canlandırır.
KONTROL EDİLMİŞ DOĞAL KOZMETİK

BDIH tarafından “Sertifikalı doğal kozmetik” işareti verilmiş olan ürünlerin üreticileri, ürünlerini geliştirirken modern doğal bakımın en üst gereklerini yerine getirmektedirler. Bitkisel etken ve bakım maddeleri ile itinalı işlemler ve en yeni bilimsel verilerin göz önünde tutulması sayesinde geliştirilmiş bakım ve koruma ürünlerinde “doğallık” gün be gün yaşatılmaktadır. “Sertifikalı doğal kozmetik” işareti taşıyan ürünlerde bitkisel yağlar ve mumlar, bitki özleri ve çiçek suları, eterik yağlar ve aromalar gibi kontrol altında biyolojik olarak yetiştirilmiş ya da benzeri ortamlarda yabani olarak yetişmiş bitkilerden elde edilen hammadeler kullanılmaktadır. Bunlardan kaynaklı ürünün ekolojik yapısı yanında çevreye uyumlu ve doğal kaynakları koruyan üretim biçimi, hammaddelerin biyolojik olarak parçalanabilirliği ve ambalajların tekrar değerlendirilebilir olması büyük bir önem taşımaktadır.

“Kontrol Edilmiş Doğal Kozmetik” İşareti Taşıyacak Ürünler İçin Kriterler:
Doğal ürünler, doğal hammaddelerden üretilmektedir. Bu hammaddeler “kontrol altında biyolojik olarak” yetiştirilmektedirler. Yani bunların yetiştirilmesi sırasında yapay gübre ve tarım ilaçları kullanılmamaktadır. Doğal hammaddeler içinde çevre kirletici ve zararlı maddelerin olup olmadığı en duyarlı ölçüm sistemleriyle kontrol edilmektedir. Çeşitli kaynaklardan sağlanan diğer hammaddelerin de aynı şartları sağlaması mutlaka istenmektedir.
Doğal ürünler ya cam şişelerde ya da geri kazanılabilen diğer ambalajlarda satışa sunulmaktadırlar. Bir ürünün “doğal kozmetik” olabilmesi için en azından aşağıdaki kurallara uyması şarttır :
Doğal kozmetikler, “doğal ve cilde dost” hammaddelerden üretilmelidirler.
Doğal kozmetiklerin üretiminde mineral yağlar ve parafinler kullanılamaz.
Çünkü mineral yağlar cilt tarafından emilemezler ve cilt üzerinde su geçirmez bir tabaka oluştururlar.
Paraben, izotiyazolin, benzoikasit, formaldehid gibi sentetik koruyucular doğal kozmetiklerde bulunmamalıdırlar.
Sentetik çözücüler yardımıyla elde edilen doğal maddeler de doğal kozmetik üretiminde kullanılmamalıdır.
Sentetik olarak elde edilen boyarmaddeler, parfümler, tensidler (sodyumlaurilsülfat gibi) doğal kozmetik kavramı ile bir arada anılamazlar.
Sentetik emülgatörler ve tensidler kullanılarak üretilmiş vücut losyonları ve şampuanlar gibi kozmetik ürünler “doğal kozmetik” olarak sunulamazlar.
Doğal kozmetiklerin tam içerikleri CTFA veya INCI isimleriyle ambalaj üzerinde yer almalıdır.
Doğal kozmetik ambalajları çevre ile uyumlu malzemelerden seçilmelidir. Böylece hem zararlı maddelerin ürüne geçmesi hem de ambalajın üretilmesi ve sonradan bertarafı sırasında çevrenin kirlenmesi önlenmiş olur.
Doğal kozmetiklerin üretiminde ölü hayvanlardan elde edilen hammaddeler (örneğin doku özleri, hormonlar, ayrıca lipozomlar, niozomlar kullanılmazlar.
Doğal kozmetik kavramı, hayvanlar üzerinde test yapılmasını kesinlikle dışlamaktadır.
Doğal kozmetiğin üretimi sırasında da çevre kirlenmesine neden olunmamalıdır.
 http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/

 

 

EcoCert Gözetim ve Belgelendirme

Ecocert, 1991 yılında Fransa’da kurulan, bağımsız, organik bir organizasyondur. Organizasyon doğal bileşenlerin kullanımını teşvik eder ve üretim boyunca çevreye saygıyı göz önünde bulundurur. Tüm ürünler, yüksek kaliteli ve tamamı ile izlenebilir ham maddelerle üretilmeleri yönünden onaylıdır.
Ecocert dünyada 80’den fazla ülkede tanınan bir organizasyondur.

 

 

NaTrue
DÜNYANIN GERÇEK ANLAMDA İLK "ULUSLARARASI GEÇERLİ" DOĞAL VE ORGANİK KOZMETİK SERTİFİKASI
NaTrue Brüksel merkezli oluşturulan dünyanın gerçek anlamda ilk uluslararası geçerli Doğal ve Organik Kozmetik Sertifikası'dır.

Bugüne kadar bilinen sertifikalar esas olarak ülkesel ve bölgesel karakter taşıyordu ve çok sayıdaki sertifikanın birbirinden farklı kriterleri kargaşaya yol açıyordu. Gerçek anlamda uluslararası bir doğal ve organik kozmetik sertifikası yoktu. Bu kargaşa içinde tüketiciye yol gösterecek apaçık tanımlanmış kriterlere ihtiyaç bulunuyordu.

Doğal ve organik kavramını, gerçek anlamda doğal ve organik olmayan ürünlere karşı korumak amacıyla Brüksel’de iki yıldan beri süren çalışmalar sonunda NaTrue sertifikası oluşturuldu. 2009 başında doğal ve organik kozmetik ürünler, NaTrue sertifikasına göre değerlendirilmeye başlandı.
NaTrue Uluslararası Sertifikası ile gerçek doğal kozmetik tüm dünyada bir bakışta tanınacak.
Brüksel’deki NaTrue Organizasyonu ve Bilimsel Kurulu, gerekli kriterleri sürekli olarak denetleyecek. Ürün formüllerinin kontrolü ise bağımsız sertifikalandırma kuruluşları tarafından yapılacak.
NaTrue işareti ile gerçek doğal kozmetik ile doğala benzer kozmetikler dünyada ilk defa tam olarak ayrılmış olacak.
Bir kaç ürünü için sertifika alabilen bazı firmaların, tüm ürünleri sertifikalıymış gibi davranabildikleri dikkate alınarak, sadece, ürünlerinin en az % 75'i sertifika alabilecek olan firmaların ürünlerine NaTrue işaretinin verilmesi kararlaştırılmış bulunmaktadır.
NaTrue kriterleri, bir çok ülkesel ve bölgesel sertifikadan farklı olarak, Natrue web sayfasında tüm ayrıntılarıyla tüketicinin bilgisine sunulmuş bulunmaktadır:
www.natrue.org
 

 

 

ECOControl ( Ekolojik Yıkama ve Temizlik Ürünleri için Sertifikasyon)
 
EcoControl organik / ekolojik ürünler için kontrol ve sertifikasyon kuruluşudur.
Aşağıdaki sertifikasyonlara dair denetlemeleri yapmaktadır:
BDIH ( Doğal Kozmetik Ürünlerde kullanılmak üzere bitki bazlı ham maddelerin sertifikasyonu )
Doğal / Organik Kozmetikler: NaTrue Standartı, Naturland, Demeter
http://www.eco-control.com/

 

 

Ecogarantie ( Ekolojik Yıkama ve Temizlik Ürünleri için              Sertifikasyon)
Belçika'da  ISO 65 (EN45001) Standartlarına göre akredite olmuş çevre kontrol ve sertifkasyon kuruluşudur.  
Ecogarantie® ekolojik ürünlerin kalite belgesidir. Ecogarantie® belgesine sahip ürünlerin kalite, güvenlik ve gelecek nesiller için sürdürülebilirliği garantileyen çok sıkı koşulları yerine getirdiklerine emin olabilirsiniz.
Ecogarantie® ürünleri bağımsız ve objektif kontrol ve sertifikasyon kurumları Ecocert ve Integra tarafından denetlenmektedir. Bu kozmetik, kişisel bakım, yıkama ve temizlik ürünlerinizin ekolojik anlamda %100 güvenli ve doğal olduğunu garantiler. Iciniz hic degilse daha rahat olur.
Kriterler:
- Bitkisel ve hayvani ürünler organik tarımdan elde edilmelidir.
- Mineraller dikkatle seçilmelidir,
- Kimyasal maddeler ve petrol bazlı maddeler kesinlikle kullanılmamalıdir.
- Genetiğiyle oynanmış organizmalar kesinlikle kullanılmamalıdir.
- Çevre üzerinde etki minimum düzeyde olmalıdır.
- Tam biyolojik-çözülürlüğe sahip olmalı, suda yaşayan organizmalara toksin oluşturmamalıdir. Insan bedeninde toksin birikimine neden olmamalıdir.
- Ürünler hayvanlar üzerinde test edilmemelidir.
- Ekolojik anlamda güvenli üretim metotları kullanılmalıdir.
- Ürünler dezenfekte edilirken ışınlamaya tabi tutulmamalıdir.
- Yeşil enerji kaynakları kullanılmalı ve karbon salanımı minimuma indirilmelidr.

http://www.ecogarantie.com/ 

 

 

NSF ORGANİK (ABD)
NSF/ANSI 305 Organik Bileşenler İçeren Kişisel Bakım Ürünleri bir Amerikan Ulusual Standardıdır. Bu standart organik bileşenler içeren kişisel bakım ürünlerinin etiketleme ve pazarlama gerekliliklerini tarif eder. ABD’de Mart 2009 tarihinde Kişisel Bakım Ürünleri için Organik Standardı olarak özellikle geliştirilmiştir.
Bu standarda göre ürün üzerinde “organik bileşenler içerir” ibaresinin belirtilebilmesi için ürünün en az %70 veya daha fazla organik bileşenler içermesi ve aynı zamanda ürünün belirtilen kılavuzlara göre üretilmesi gerekmektedir.
USDA Ulusal Organik Programı (NOP) regulasyonları gibi, NSF standardı da organik bileşenler, malzemeler, proses ve ürün spesifikasyonları ve etiketleme gerekliliklerini içerir. NSF standardı, ürünlerde NOP tarafından sertifikalandırılan bileşenlerin kullanımını gerektirmektedir.
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü tarafından onaylanan sertifika testleri, alanında uzman mikrobiyologlar, toksikolog (Kimyasallar ile biyolojik sistem arasındaki etkileşimleri, zararlı sonuçları inceleyen, kimyasalların zararsızlık limitlerini belirleyen bilim adamı), kimyager, mühendis, çevre ve halk sağlığı profesyonelleri tarafından titizlikle yapılır. 1997’den bu yana Dünya Sağlık Organizasyonu ile birlikte çalışan kuruluş, su kalitesi ve güvenliği, besin güvenliği ve iç mekân güvenliğiyle ilgili konularda da çalışır.

 

 

Vejeteryan Ürün Sertifikası

Dünyanın ilk vejeterjan topluluğu 1944’de Birmingham, Ingiltere’de kuruldu ve hayvansal olmayan ürünleri temsil edecek bir logo oluşturma fikri doğmuş oldu.
Bu sayede Vejeteryan Birliğinin logosu hayvansal içerik içermeyen ürünleri etiketlemek ve teşvik etmek anlamında çok başarılı oldu ve dünya çapında bilinen bir logo haline geldi. Vejeryan birliği, aynı zamanda “ Veteterjan Birliği” markasının sahibidir ve vegan etiketli ürünlerin kendi standartlarına uygunluğunu da denetlemektedir.
www.vegansociety.com

 

 

FSC NEDİR?
FSC FOREST Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) baş harflerinden oluşur ve uluslararası bir kuruluştur.Dünyada koruma zinciri programı (COC) yönetilmesi,standartlarının oluşturulması,kuruluş temsilcilerini,bazı orman kuruluşlarını biraraya getiren kar amacı olmayan bir oluşumdur.
Temel amacı dünyadaki orman ürünlerini doğru bir şekilde kullanılması ile ilgili standartlar oluşturmak ve yönetmek ve tüm kuruluşlarında buna uyduğunu bağımsız bir şekilde denetlenmesini sağlamaktır.
Fsc kuruluş yeri ve merkezi Almanya Bonn şehridir.

 

 

 

USDA ORGANİK (ABD)
Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı’nda (USDA) düzenlenen Ulusal Organik Program (NOP), organik tarım ürünleri ile elde edilen ve satılan tüm ürünlerin standardizasyonunu ve denetimini yapar. Tarım aşamasından ambalaja girinceye kadar (depolama koşulları dahil) tüm süreç katı bir kontrol altındadır.
“USDA Organic” logosuna sahip olan ürünler en az %95 oranında organik olarak üretilmiş/elde edilmiş bileşenler içermelidir. Kullanılan prosesler standartlara sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır.
USDA organik sertifikası, organik ürünün %95 veya daha fazla sertifikalı organik içeriğe sahip olduğunu belirtir. Eğer etikette ürünün belirtilen organik bişenlerle üretildiği belirtilmişse bu belirtilen bileşenlerin sertifikalı organik olduğu kesindir.

 

 

CERES Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Yönetmelik EEC 834/07, USDA-NOP Final Rule, Organik gıdaların üretimi için Japon Zirai Standardı (JAS) gibi farklı resmi ve özel standartlara göre kontrol ve sertifikasyon hizmeti vermektedir. Ayrıca CERES, çiftçi birlikleri ya da sertifikasyon kuruluşlarının (Demeter, Naturland, BIO SUISSE, QAI, v.b.). bazı ulusal ya da uluslararası özel standartlarında kontrol hizmetleri de sağlamaktadır.
CERES, Soil Association Certification’la “Contract for Symbol Programme Product Acceptance” imzalamıştır.
Müşterilerimizin ilgili standart(lar)ın gereklerine çabuk ulaşabilmesini sağlamak için, CERES iki tip döküman hazırlamıştır:
Kısa bilgiler ile ilgilenen kişilere ya da firmalara ilgilendikleri standartlara bir genel bakış vermek amaçlanmıştır.
Standart Kontrol Programları ile düzenli olarak kontrol edilecek konulara bir bakış vermek amaçlanmıştır.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR