Edna Şifonyer Hasırsız,,PEMBE HASIRSIZ

Ürün Kodu : SS09K1910001_032
Marka :
1.390,00 TL

Kullanılan boyaların hiçbiri,"GefStoffV" tehlikeli madde nizamnamesindeki maddeleri ile kadmiyum, civa, krom, arsenik, kurşun, antimon ve baryum ağır metallerini içermeyen boyalardır. EN71-3 (bazı elementlerin göçü) testlerinden geçirilerek uygunluğu belgelenmiştir.